Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2023 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell information”. Utlåningen per 30 juni 2023 uppgick till 9 394 miljoner kronor och soliditeten till 23 %. Svenska Skeppshypotek har under perioden betalat ut nya lån på 723 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 91 miljoner kronor och periodens totalresultat till 92 miljoner kronor.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?