Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2023 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell information”. Utlåningen per 31 mars 2023 uppgick till 9 611 miljoner kronor och soliditeten till 23 %. Svenska Skeppshypotek har under perioden betalat ut nya lån på 257 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 47 miljoner kronor och periodens totalresultat till 47 miljoner kronor.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?