Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2022

Till alla nyheter Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2022 Delårsrapporten för första kvartalet 2022 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 mars 2022 uppgick till 7 439 miljoner kronor och soliditeten till...
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Delårsrapport 1 januari-30 september 2021

Till alla nyheter Delårsrapport 1 januari-30 september 2021 Delårsrapporten per 30 september 2021 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 50 miljoner kronor. Utlåningen per 30 september var 6 872 miljoner kronor. Soliditeten...
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021

Till alla nyheter Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021 Delårsrapporten för andra kvartalet 2021 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 42 miljoner kronor. Utlåningen per 30 juni var 7 192 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till...