Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för år 2022 har nu publicerats och kan laddas ner nedan samt under finansiell information. Utlåningen per 31 december 2022 uppgick till 10 101 miljoner kronor och soliditeten till 23 %.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

Till alla nyheter Årsredovisning 2020 Årsredovisningen för år 2020 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2020 uppgick till 6 883 miljoner kronor och soliditeten till 27,4 %. Svenska...
Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021

Till alla nyheter Årsredovisning 2021 Årsredovisningen för år 2021 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2021 uppgick till 7 235 miljoner kronor och soliditeten till 27,3 %. Svenska...
Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Till alla nyheter Årsredovisning 2019 Årsredovisningen för år 2019 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2019 uppgick till 9 226 miljoner kronor och soliditeten till 22,3 %. Svenska...
Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2018

Till alla nyheter Årsredovisning 2018 Årsredovisningen för år 2018 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2018 uppgick till 8 869 miljoner kronor och soliditeten till 22,4 %. Svenska...
Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2017

Till alla nyheter Årsredovisning 2017 Årsredovisningen för år 2017 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2017 uppgick till 7 955 miljoner kronor och soliditeten till 24,1 %. Svenska...