Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för år 2022 har nu publicerats och kan laddas ner nedan samt under finansiell information. Utlåningen per 31 december 2022 uppgick till 10 101 miljoner kronor och soliditeten till 23 %.